TransfrigorouteHolland.nl

Actualiteiten

Nieuwjaarsbijeenkomst Transfrigoroute Holland

Op donderdag 19 januari 2017 organiseert Transfrigoroute Holland de nieuwjaarsbijeenkomst bij het ATP Teststation te Wageningen. De (buitengewone) leden krijgen een presentatie over de werking van het teststation en de eisen die gesteld worden. Daarna zal een bezoek worden gebracht aan het ATP teststation waar op dat moment ook een test wordt uitgevoerd. Na afloop van de bijeenkomst kan er onder het genot van een hapje en drankje worden bijgepraat in het Restaurant van de Toekomst.

Op vrijdag 11 november jl. heeft de jaarvergadering van Transfrigoroute Holland plaatsgevonden. Dit jaar waren we te gast bij hotel Woudschoten te Zeist. Het middagprogramma heeft plaatsgevonden in het Nationaal Militair Museum. In dit schitterende decor hebben de aanwezigen een rondleiding gehad en een presentatie over logistiek bij defensie. Als dank voor de presentatie heeft Transfrigoroute Holland € 1.000,- gedoneerd aan Stichting Veteranenhond. Deze donatie is mogelijk gemaakt door Burgers Carrosserie B.V.

Meer informatie kunt u opvragen bij het secretariaat via transfrigoroute@tln.nl

Transfrigoroute Holland is de Nederlandse vereniging voor het geconditioneerd wegtransport. Kern-activiteiten van Transfrigoroute Holland zijn belangenbehartiging en informatievoorziening. Transfrigoroute Holland onderhoudt zeer goede contacten met diverse ministeries en aan de overheid gelieerde instanties (onder meer RDW, NVWA en Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland). Daarnaast beschikt Transfrigoroute Holland over een uitgebreid netwerk, bestaande uit onderzoeksinstituten (o.a. Universiteit Wageningen en TNO), internationale organisaties (o.a. IRU) en verwante (branche-)organisaties (o.a. TLN, Nekovri, NVKL).

Communicatie met de leden
Transfrigoroute Holland organiseert vier keer per jaar een ledenvergadering waarbij deskundige sprekers een toelichting geven op actuele onderwerpen. De jaarvergadering vindt altijd plaats in november. Daarnaast verschijnt het nieuwsbulletin Transfrigonieuws circa acht maal per jaar. Recent zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Ontwikkelingen in de food-sector, Supply Chain Management, CO2-registratie, Business Continuity, HACCP en hygiënecode, verordening F-gassen, systeemtoezicht, Wet wegvervoer goederen, multi-tempcalculator, handhaving vanuit Europees perspectief, Greenport Venlo en het Europees Verskernnetwerk.

Vertegenwoordigingen
Het bestuur van Transfrigoroute Holland wordt ondersteund door de Adviescommissie en de Financiële commissie. Transfrigoroute Holland is vertegenwoordigd in de ContactCommissie Koeltransport (CCK), het Adviescollege van Deskundigen F-gassen, het College van Deskundigen Geconditioneerd vervoer CCV/CBR en de Werkgroep Koudetechniek. Daarnaast is Transfrigoroute Holland aangesloten bij de Europese koepelorganisatie Transfrigoroute International.

Informatie/lidmaatschap
Voor meer informatie / aanmelding lidmaatschap kunt u contact opnemen met de secretaris: Erik-Jan Blook, 088 - 4567 238 of transfrigoroute@tln.nl