TransfrigorouteHolland.nl

Actualiteiten

Leden Transfrigoroute op bezoek bij Mooy Logistics

Op 2 juni jl. hebben de leden van Transfrigoroute Holland Mooy Logistics te Breda bezocht. Mooy Logistics heeft recent de locatie in Breda Hazeldonk uitgebreid. De uitbreiding omvat 8.500 m2 vloeroppervlakte waarvan 3.000 m2verdiepingsvloer. De nieuwbouw omvat onder andere 8 koelcellen van verschillende omvang en met verschillende temperaturen en een speciale koudezone voor zacht fruit (2 ºC). De leden hebben een rondleiding gehad door de locatie. Daarbij is ingegaan op de samenwerking tussen Mooy Logistics en IQ Packing.

De volgende ledenvergadering is op 8 september van 14.00 tot 16.00 uur tijdens Transport Compleet te Gorinchem.

Transfrigoroute Holland trekt ten strijde!

Op vrijdag 11 november aanstaande wordt de jaarvergadering van Transfrigoroute Holland georganiseerd. Het Nationaal Militair Museum vormt het schitterende decor van de jaarvergadering. Logistiek bij defensie is het centrale thema: hoe wordt ervoor gezorgd dat ‘onze mannen’ die op missie zijn dagelijks een verse maaltijd kunnen eten? Het hoofd van de sectie Verplaatsingen van het ministerie van Defensie zal ons alles vertellen over deze unieke logistieke operaties te vertellen. Na afloop van de jaarvergadering vindt het diner en de feestavond plaats in hotel Woudschoten te Zeist. Leden en buitengewone leden kunnen zich aanmelden via het secretariaat.

Meer informatie kunt u opvragen bij het secretariaat via transfrigoroute@tln.nl

Transfrigoroute Holland is de Nederlandse vereniging voor het geconditioneerd wegtransport. Kern-activiteiten van Transfrigoroute Holland zijn belangenbehartiging en informatievoorziening. Transfrigoroute Holland onderhoudt zeer goede contacten met diverse ministeries en aan de overheid gelieerde instanties (onder meer RDW, NVWA en Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland). Daarnaast beschikt Transfrigoroute Holland over een uitgebreid netwerk, bestaande uit onderzoeksinstituten (o.a. Universiteit Wageningen en TNO), internationale organisaties (o.a. IRU) en verwante (branche-)organisaties (o.a. TLN, Nekovri, NVKL).

Communicatie met de leden
Transfrigoroute Holland organiseert vier keer per jaar een ledenvergadering waarbij deskundige sprekers een toelichting geven op actuele onderwerpen. De jaarvergadering vindt altijd plaats in november. Daarnaast verschijnt het nieuwsbulletin Transfrigonieuws circa acht maal per jaar. Recent zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Ontwikkelingen in de food-sector, Supply Chain Management, CO2-registratie, Business Continuity, HACCP en hygiënecode, verordening F-gassen, systeemtoezicht, Wet wegvervoer goederen, multi-tempcalculator, handhaving vanuit Europees perspectief, Greenport Venlo en het Europees Verskernnetwerk.

Vertegenwoordigingen
Het bestuur van Transfrigoroute Holland wordt ondersteund door de Adviescommissie en de Financiële commissie. Transfrigoroute Holland is vertegenwoordigd in de ContactCommissie Koeltransport (CCK), het Adviescollege van Deskundigen F-gassen, het College van Deskundigen Geconditioneerd vervoer CCV/CBR en de Werkgroep Koudetechniek. Daarnaast is Transfrigoroute Holland aangesloten bij de Europese koepelorganisatie Transfrigoroute International.

Informatie/lidmaatschap
Voor meer informatie / aanmelding lidmaatschap kunt u contact opnemen met de secretaris: Erik-Jan Blook, 088 - 4567 238 of transfrigoroute@tln.nl