TransfrigorouteHolland.nl

Actualiteiten

Transfrigoroute Holland te gast bij Groeneveld Transport Efficiency

Op 7 april 2017 was Transfrigoroute Holland te gast bij Groeneveld Transport Efficiency. Tijdens de goed bezochte bijeenkomst zijn er drie presentaties gegeven over actuele ontwikkelingen. Groeneveld heeft een fraaie uiteenzetting gegeven van de produten die zij onze sector bieden. Kloosterboer heeft uitleg gegeven over Coolport en het gebruik van de CargoCard. Tot slot is Ivar ten Tuijnte ingegaan op de laatste technologische ontwikkelingen en subsidieregelingen. Met een gezellige netwerkborrel werd de perfect verzorgde middag afgesloten. De volgende ledenvergadering is op 1 juni as.bij het Shell Innovation Center te Amsterdam. 

Nieuwjaarsbijeenkomst Transfrigoroute Holland

Op donderdag 19 januari 2017 jl. was Transfrigoroute Holland te gast bij het ATP Teststation te Wageningen. Na een inleiding door Edo Wissink is het teststation bezocht. Een leerzame ervaring voor de deelnemers. De bijeenkomst werd ontspannen afgesloten met het traditionele nieuwjaarsdiner.

Meer informatie kunt u opvragen bij het secretariaat via transfrigoroute@tln.nl

Transfrigoroute Holland is de Nederlandse vereniging voor het geconditioneerd wegtransport. Kern-activiteiten van Transfrigoroute Holland zijn belangenbehartiging en informatievoorziening. Transfrigoroute Holland onderhoudt zeer goede contacten met diverse ministeries en aan de overheid gelieerde instanties (onder meer RDW, NVWA en Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland). Daarnaast beschikt Transfrigoroute Holland over een uitgebreid netwerk, bestaande uit onderzoeksinstituten (o.a. Universiteit Wageningen en TNO), internationale organisaties (o.a. IRU) en verwante (branche-)organisaties (o.a. TLN, Nekovri, NVKL).

Communicatie met de leden
Transfrigoroute Holland organiseert vier keer per jaar een ledenvergadering waarbij deskundige sprekers een toelichting geven op actuele onderwerpen. De jaarvergadering vindt altijd plaats in november. Daarnaast verschijnt het nieuwsbulletin Transfrigonieuws circa acht maal per jaar. Recent zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Ontwikkelingen in de food-sector, Supply Chain Management, CO2-registratie, Business Continuity, HACCP en hygiënecode, verordening F-gassen, systeemtoezicht, Wet wegvervoer goederen, multi-tempcalculator, handhaving vanuit Europees perspectief, Greenport Venlo en het Europees Verskernnetwerk.

Vertegenwoordigingen
Het bestuur van Transfrigoroute Holland wordt ondersteund door de Adviescommissie en de Financiële commissie. Transfrigoroute Holland is vertegenwoordigd in de ContactCommissie Koeltransport (CCK), het Adviescollege van Deskundigen F-gassen, het College van Deskundigen Geconditioneerd vervoer CCV/CBR en de Werkgroep Koudetechniek. Daarnaast is Transfrigoroute Holland aangesloten bij de Europese koepelorganisatie Transfrigoroute International.

Informatie/lidmaatschap
Voor meer informatie / aanmelding lidmaatschap kunt u contact opnemen met de secretaris: Erik-Jan Blook, 088 - 4567 238 of transfrigoroute@tln.nl